Dlouho jsem pÅ™emýšlela, jaký dárek dám svému malému synovi, protože syna už není možné niÄím tak jednoduÅ¡e pÅ™ekvapit. Tak jsem si Å™ekla, že by asi bylo nejlepší, kdybych si nechala poradit od nÄ›jakého odborníka. A protože mám kamarádku, která je dÄ›tská psycholožka, tak jsem za ní zaÅ¡la a Å™ekla jsem, že jsem opravdu bezradná, protože nevím, jaký dárek k narozeninám koupit svému synovi. Můj syn bude slavit osmé narozeniny, tak jsem si Å™ekla, že už chci mít nÄ›co dokonalého. SamozÅ™ejmÄ›, že bude mít také dort a různé takové drobnosti a obleÄení, ale chtÄ›la jsem také nÄ›jakou jednu jedinou hraÄku, která ho právÄ› zaujme úplnÄ› na první pohled.

Skvělý dárek pro děti.

Kamarádka mi doporuÄila, že když je syn tak kreativní, že už nebude vhodné nÄ›jaké obyÄejné autíÄko nebo plyÅ¡ová hraÄka. Je tÅ™eba nÄ›co technického. A chvíli jsem pÅ™emýšlela, ale nic mÄ› nenapadlo. MÄ› napadli akorát nÄ›jaké technické stavebnice anebo nÄ›co podobného, jako je robot, ale to je vÄ›tÅ¡inou na baterky, a to nikoho tak nezaujme jako nÄ›co jiného. Kamarádka mi právÄ› poradila, abych tÅ™eba vyzkouÅ¡ela technickou ruku. A ona to je taková hraÄka, že je to robotická ruka a vždy zaujme. To se postaví robotická ruka z různých souÄástek a potom si ji dítÄ› dá na ruku a potom ji ovládá. Je to vlastnÄ› nÄ›co jako umÄ›lá inteligence. JistÄ› jste už slyÅ¡eli o umÄ›lé inteligenci?

Chytré oko robota.

Já nevím, co si o tom myslíte, ale podle mého názoru umÄ›lá inteligence není zase tak dokonalá, jak si mnoho lidí myslí. Podle mÄ› také umÄ›lá inteligence bude brát mnoha lidem práci. Jen si to pÅ™edstavte. TÅ™eba udÄ›lají nÄ›jakého ÄlovÄ›ka a ten bude hrát ve filmu místo herců. Ale abych se vrátila k dárku k mému synovi. A nakonec to dopadlo tak, že jsem opravdu pořídila takovou robotickou ruku na dálkové ovládání a musím říct, že jsem u syna opravdu zabodovala. Syn si opravdu tuto hraÄku zamiloval a vÅ¡em ji ukazoval. A byl opravdu rád, že jsem mu tuto technickou hraÄku dala. A příštÄ› bude chtít jeÅ¡tÄ› tÅ™eba technický traktor anebo nÄ›co podobného, co bude trochu více složité na stavbu.