Co to je? Je to psychologický směr, který vznikl v Americe v návaznosti na původní psychoanalýzu. Ve zkratce je od původní teorie obohacen o společenské podmínky a tlaky na jedince v dětství stejně tak jako mezilidské vztahy.

čtyři emotikony

S tímto směrem je bezpochyby spojená Karen Horneyová. Narodila se v roce 1885 v Německu a zemřela v roce 1952 v Americe, konkrétně v New Yorku. Byla to americká psycholožka a psychiatrička. Věnovala se významu základní úzkosti, což definovala jako pocit osamocenosti a bezmocnosti vůči potenciálně nepřátelskému světu.

Dále určila tři neurotické pohyby a postoje, což funguje jako obrana před oné základní úzkosti. Konkrétně je to

K lidem – druzí poskytují ochranu a pomoc, když se jim jedinec podrobí

Od lidí – vyhledává jakýkoliv druh samoty a předpokládá, že svět kolem něj je nepřátelský

Proti lidem – nepřátelské chování vůči okolí, myslí, že mocného se nikdo neodváží ponížit

V neposlední řadě je autorkou feministické psychologie. Nesouhlasila s Freudovo názorem o “absenci penisu” a naopak vyzdvihla těhotenství ženy, které by jí mohlo činit muži nadřazenou, jelikož muž takovou schopnost nemá.
dívka nad pc

Dalším ze zakladatelů je Erich Fromm, narozen v roce 1900 v Německu a mimo jiné také představitel západního marxismu, je především autor teorie “cesta lidstva ke svobodě”. Tvrdí, že vyhnání Adama a Evy z ráje ve skutečnosti vede k svobodě. Dále říká, že člověk touží být svobodný, ale zároveň se té svobody bojí. To může vést k autoritářské tendenci, což je snaha ovládat druhé a podrobovat si je.

V neposlední řadě hovořil o formování charakteru pomocí asimilace a socializace. Asimilace je získání a osvojení věcí a socializace je vytváření vztahů s ostatními, ale také sami k sobě. Špatná asimilace může vést k těmto neurotickým typům.

Receptivní typ – přání a zájmy jsou většinou určovány z venku a povětšině je to konzumní člověk

Vykořisťovatelský typ – vystupuje agresivně a ostatní vnímá jako prostředek k dosažení cíle

Křečkovský typ – cítí vnitřní jistotu ve vlastnictví