Category

Vzdělání

Vzdělání v zahraničí

Mladí lidé, kteří jsou dnes studenty mají širokou škálu možností, jak zahájit studium v zahraničí. Tuto možnost mají prakticky v rámci celého světa. Zapotřebí je mít dostatek odvahy, přiměřenou znalost jazyka, podporu ze strany rodičů a případně i konkrétní školy a také je zapotřebí mít trošku štěstí…

čtení na gauči

 Možnosti jak se dostat ke vzdělávání v zahraničí:

1.       Z iniciativy rodičů, kteří jsou buď sami velmi vzdělaní a své dítě maximálně podporují a chtějí mu dopřát co možná nejkvalitnější vzdělání. Tady je ale zapotřebí, aby rodiče disponovali prostředky, ze kterých tato studia dítěti zaplatí.

2.       Premianti a nadaní studenti, kteří si svým přístupem a úsilím vybudují cestu k zahraničnímu studiu, případně získají za dobré výsledky stipendium, dostanou možnost zúčastnit se studijní stáže apod.
dívka se slovníkem

3.       V obdobném duchu se nese účast studentů na různých mezinárodních konferencích, projektech, a soutěžích, pomocí kterých se také studentům může otevřít nabídka dalšího vzdělávání v zahraničí.

4.       Děti žijící v oblastech pohraničí, kde je běžné mluvit jazykem sousedícího státu, popřípadě děti z vícejazyčných rodin, kdy mohou uplatnit řeč (jednoho z rodičů) – v případě cizinců, pokusit se studovat v původní zemi jednoho s rodičů.

5.       Pokusit se zařadit do celoevropských a celosvětových studijních programů – vyhledat si na internetu velmi obsáhlou nabídku studii v zahraničí.

6.       Jistou alternativou odzkoušení si studia v zahraničí může být účast na tzv. „výměnném programu“, který nabízí mnohá gymnázia (v rámci podpory znalosti jazyků), popřípadě si zkusit absolvovat alespoň jeden semestr vysoké školy v cizině. I to se může v budoucnosti hodit.

 

Získat vzdělání v zahraničí, prakticky v jakémkoliv oboru – velmi obohacuje, neboť rozšiřuje již známé dovednosti a znalosti své mateřské země, přináší jiný úhel pohledu na problematiku daného oboru a umožňuje tak jeho další rozvoj. Ideální je, když se pak takto vzdělaný člověk vrátí do své země, ačkoliv to je už na jiné téma – odlivu vzdělaných lidí…

 

Kulturní psychoanalýza

Co to je? Je to psychologický směr, který vznikl v Americe v návaznosti na původní psychoanalýzu. Ve zkratce je od původní teorie obohacen o společenské podmínky a tlaky na jedince v dětství stejně tak jako mezilidské vztahy.

čtyři emotikony

S tímto směrem je bezpochyby spojená Karen Horneyová. Narodila se v roce 1885 v Německu a zemřela v roce 1952 v Americe, konkrétně v New Yorku. Byla to americká psycholožka a psychiatrička. Věnovala se významu základní úzkosti, což definovala jako pocit osamocenosti a bezmocnosti vůči potenciálně nepřátelskému světu.

Dále určila tři neurotické pohyby a postoje, což funguje jako obrana před oné základní úzkosti. Konkrétně je to

K lidem – druzí poskytují ochranu a pomoc, když se jim jedinec podrobí

Od lidí – vyhledává jakýkoliv druh samoty a předpokládá, že svět kolem něj je nepřátelský

Proti lidem – nepřátelské chování vůči okolí, myslí, že mocného se nikdo neodváží ponížit

V neposlední řadě je autorkou feministické psychologie. Nesouhlasila s Freudovo názorem o “absenci penisu” a naopak vyzdvihla těhotenství ženy, které by jí mohlo činit muži nadřazenou, jelikož muž takovou schopnost nemá.
dívka nad pc

Dalším ze zakladatelů je Erich Fromm, narozen v roce 1900 v Německu a mimo jiné také představitel západního marxismu, je především autor teorie “cesta lidstva ke svobodě”. Tvrdí, že vyhnání Adama a Evy z ráje ve skutečnosti vede k svobodě. Dále říká, že člověk touží být svobodný, ale zároveň se té svobody bojí. To může vést k autoritářské tendenci, což je snaha ovládat druhé a podrobovat si je.

V neposlední řadě hovořil o formování charakteru pomocí asimilace a socializace. Asimilace je získání a osvojení věcí a socializace je vytváření vztahů s ostatními, ale také sami k sobě. Špatná asimilace může vést k těmto neurotickým typům.

Receptivní typ – přání a zájmy jsou většinou určovány z venku a povětšině je to konzumní člověk

Vykořisťovatelský typ – vystupuje agresivně a ostatní vnímá jako prostředek k dosažení cíle

Křečkovský typ – cítí vnitřní jistotu ve vlastnictví