Každý vychovatel by si měl udělat obrázek o tom, jaké přístupy ve výchově zvolí. V minulosti se společnost budovala tvrdými tresty, které jsou dnes už docela překonané. Ve školách se přestaly používat rákosky, učitelé na děti nesmějí vztáhnout ruku atd. Dokonce je dokázané, že výchova pomocí trestů, jak fyzických, tak i psychických, jen škodí dítěti.
Trest je pouhý umělý výchovný nástroj, který má jen krátkodobý efekt. Sice může problém na chvíli vyřešit, neplyne z něj ale žádné poučení do budoucnosti. Většinou jen slouží vychovatelům na ulevení jejich nervů, které jim v afektu povolí.
hraní s mimčem.jpg
Proč neřešit problémy a zlobení dětí trestáním:
·         Při řešení všech problémů dítěte trestáním, se dítě chce vyhnout této nepříjemnosti. Proto často lže a různě podvádí.
·         Děti, které bývají často trestány, neumí řešit problémy jinak než násilím. Nevědí, že problém se dá řešit i jinak, protože nemají dobrý výchovný vzor.
·         U trestaného dítěte se snižuje jeho sebevědomí a sebeúcta, protože si myslí, že dělá rodičům jen problémy a za nic nestojí.
·         Dále dochází ke zmatení motivace, kdy dítě dělá určitou činnost jen pod kontrolou, protože se chce vyhnout trestu. Vychovatelé by ho ale měli motivovat k tomu, aby danou činnost chtělo zvládat samo z vlastní vůle.
·         Dochází také ke zhoršení mezilidských vztahů z důsledku trestání, a tím i ztížení nápravy. Dítě chce většinou vzniklý problém napravit, protože si je dobře vědomo toho, že to nebylo správné. To ale negativní emoce po hádce, trestu jen ztěžují a dítě ztrácí motivaci a chuť k tomu, aby daný problém vyřešilo
Citlivý rodič podněcuje tvorbu spojů mezi buňkami v mozku dítěte, které pak pomáhají zvládat emoce a navazovat vztahy s lidmi. Jestliže rodič dítě neustále kritizuje a trestá ho, tak se u něj změní struktura mozku, v důsledku níž, dítě reaguje přehnaně agresivně, neumí ovládat vtek, stres a další základní emoce, což ovlivní jeho osobnost i do budoucnosti.
ruka mimča.jpg
Nejlepší je vychovávat děti intuitivně, srdcem. Každá biologická matka má mateřské pudy, které by měla poslouchat a kterými by se měla řídit. Nedívejme se na sousedy, jak trestají a bijí své děti. Vychovávejme tak, jak se nám to zdá nejlepší. Zkusme se vcítit do dítěte. Důležitá je také komunikace s dítětem, která nám zaručuje bližší vztahy a přátelství. Prostřednictvím komunikace vyřešíme všechny problémy a zajistíme dobrý vývoj dítěte.