Mladí lidé, kteří jsou dnes studenty mají širokou škálu možností, jak zahájit studium v zahraničí. Tuto možnost mají prakticky v rámci celého světa. Zapotřebí je mít dostatek odvahy, přiměřenou znalost jazyka, podporu ze strany rodičů a případně i konkrétní školy a také je zapotřebí mít trošku štěstí…

čtení na gauči

 Možnosti jak se dostat ke vzdělávání v zahraničí:

1.       Z iniciativy rodičů, kteří jsou buď sami velmi vzdělaní a své dítě maximálně podporují a chtějí mu dopřát co možná nejkvalitnější vzdělání. Tady je ale zapotřebí, aby rodiče disponovali prostředky, ze kterých tato studia dítěti zaplatí.

2.       Premianti a nadaní studenti, kteří si svým přístupem a úsilím vybudují cestu k zahraničnímu studiu, případně získají za dobré výsledky stipendium, dostanou možnost zúčastnit se studijní stáže apod.
dívka se slovníkem

3.       V obdobném duchu se nese účast studentů na různých mezinárodních konferencích, projektech, a soutěžích, pomocí kterých se také studentům může otevřít nabídka dalšího vzdělávání v zahraničí.

4.       Děti žijící v oblastech pohraničí, kde je běžné mluvit jazykem sousedícího státu, popřípadě děti z vícejazyčných rodin, kdy mohou uplatnit řeč (jednoho z rodičů) – v případě cizinců, pokusit se studovat v původní zemi jednoho s rodičů.

5.       Pokusit se zařadit do celoevropských a celosvětových studijních programů – vyhledat si na internetu velmi obsáhlou nabídku studii v zahraničí.

6.       Jistou alternativou odzkoušení si studia v zahraničí může být účast na tzv. „výměnném programu“, který nabízí mnohá gymnázia (v rámci podpory znalosti jazyků), popřípadě si zkusit absolvovat alespoň jeden semestr vysoké školy v cizině. I to se může v budoucnosti hodit.

 

Získat vzdělání v zahraničí, prakticky v jakémkoliv oboru – velmi obohacuje, neboť rozšiřuje již známé dovednosti a znalosti své mateřské země, přináší jiný úhel pohledu na problematiku daného oboru a umožňuje tak jeho další rozvoj. Ideální je, když se pak takto vzdělaný člověk vrátí do své země, ačkoliv to je už na jiné téma – odlivu vzdělaných lidí…