Všichni to asi známe. Máme nějaký finanční příjem do rodiny a je na nás, jak s ním dokážeme naložit. Někdo dostává peněz hodně, jiný zas musí dost počítat, aby pokryl své náklady. AŤ je to tak nebo tak, vždy musíme začít stejně. Posadíme se ke stolu a vezmeme si list papíru. Na něj napíšeme své měsíční výdaje, o kterých víme, že musíme pokrýt. Pokud je příjem větší než zapsané výdaje, zbytek peněz je možné rozdělit na různé odpočinkové aktivity nebo na spoření. Záleží na prioritách rodiny a jejích potřebách. Máme-li například rádi exotické dovolené, budeme cíleně odkládat peníze na jejich pořízení. Jestli si raději pochutnáme na nevšedních potravinách, směřujeme útratu na tyto zážitky.
sázení bankovek

Jak uložit přebytky

– ukládání financí na spořící účty

– penzijní připojištění

– životní pojištění se spořením

– investice do cenných papírů
větší úspory

Co s položkami, na které není

 Může se ale stát, že sloupec s výdaji přesahuje sumu, kterou rodina měsíčně přinese domů. Pak je třeba poslechnout varovný maják a něco s tím udělat. Nikdy bychom neměli dovolit, aby rodinný rozpočet šel do minusové položky. Proto ihned, jakmile zjistíme, že se nám pokrytí nutných nákladů nedaří, je třeba jednat. Znovu zkontrolujme všechny položky, které měsíčně vydáváme. Označme ty, ze kterých by bylo možno něco ubrat a škrtněme ty, které nejsou pro náš život nutné a můžeme se bez nich obejít. Je vhodné vždy rozhodovat společně se všemi členy rodiny, kteří se na rodinných financích podílejí. V neposlední řadě je také nutné zrevidovat, jak by bylo možné příjem do rodinného rozpočtu zvýšit, aby zbývalo i na zábavu a záliby členů domácnosti. Není možné se jen pídit za penězi, je nutné dopřát si i relaxaci a příjemné chvíle. Proto dbejme, abychom dokázali udělat přijatelný kompromis mezi nutností výdělku a volno časovými aktivitami. Zvolme takové, které nejsou finančně náročné, je jich dost a není těžké je najít.