Ať už se na volno a dovolenou díváme z různých úhlů vždy je pro nás stěžejní. Můžeme se na ni dívat z pohledu zaměstnance nebo také z pohledu zaměstnavatele. V dnešní době je
přetlak poptávky na trhu práce, a proto se také firmy snaží vytvořit nejrůznější benefity pro pracovníky, a to nejen ty hmotné. Stále více lidí si uvědomuje, jak je pro ně volno a volný čas důležitý proto také oceňují nejrůznější tyto pracovní benefity.
hřebík pod botou
Z nejzajímavější benefitů a bonusů, které v rámci pracovních nabídek nalezneme jsou zejména
sick days nebo různé vánoční volno. To je považováno za určitou novinku.
Pokud se zaměříme právě na sick days již z volného překladu vidíme, že se jedná o dny spojené s nemocí. Nejde však o žádnou nemocenskou, ale zaměstnavatel nabídne pracovníkovi
3-5 pracovních dní, které si může libovolně během roku vybrat, kdy pociťuje, že na něj přichází únava nebo dokonce nemoc a předejít tak úplnému onemocnění nebo nakažení.
Další variantou jsou dny vánočního volna, s těmi se můžeme setkat zejména v sektoru služeb, zejména pak ve finančním sektoru. Zde nejrůznější banky nabízejí dva dny v předvánočním čase na nákup veškerých dárků a všeho potřebného
podpis do knihy
Jinak jde o standartních 20-25 dní dovolené, které si může zaměstnanec vybrat během roku. Většinu času tak pracovník vybírá právě v letních měsících, kdy se chystá jet na dovolenou. Ať zvolíme jakoukoliv destinaci měli bychom dbát na to, že úraz může přijít i v období šťastných chvil, kdy si užíváme odpočinku. Proto bychom také v každém případě měli dbát na pojištění. Ať jedeme na druhou stranu zeměkoule nebo jen za hranice k sousedům na Slovensko vždy je třeba být řádně pojištěn.
Na internetu najdeme celou řadu pojišťovacích agentur a firem, které nám finančně pokryjí případné rizikové situace, vždy je třeba volit obezřetně a pojišťovat se adekvátně situaci. Všechny smlouvy jsou řádně právně ošetřeny, a proto by se také mohlo stát, že nedostaneme vůbec nic.